زومبي لعبة زومبي zombie warrior man

زومبي زومبي zombie warrior man زومبي زومبي zombie warrior man يقتل كل من يقابل بطريقه ومعاه منشار توحفه

[game name=”زومبي زومبي zombie warrior man” photo=”http://www.m7flashgames.com/files/image/zombie-warrior-man.jpg” author=”Khaled AlHrbi” rating=”9″ count=”3″ thumbnail=”http://www.m7flashgames.com/files/image/zombie-warrior-man.jpg” best=”10″ worst=”1″][/game]